Graduering

Graduering er en prøve, som eleven indstilles til af sin træner. Her har eleven mulighed for at opnå næste bæltegrad (Kup- eller Dan-grad), hvis elevens kunnen og viden stemmer overens med kravene til det pågældende bælte.

Et gradueret hold

Gradueringen skal i høj grad ses som en evaluering og opsamling af det, eleven har lært siden sidste graduering og er derfor ofte en dialog mellem den gradueringsansvarlige og eleven.

Under forudsætning af at eleven træner regelmæssigt (dvs. mindst to gange ugentligt), kan ny Kup-grad opnås hver 3. - 5. måned.

Facebook knap

Link forslag

Kontaktinfo: 
mail@oddertaekwondo.dk
Tlf. 29 46 40 13

Persondatapolitik

Chung Myung Kwon
Udvikling af krop, sind og ånd

Taekwondo er selvforsvar.
Selvforsvar er tryghed.
Tryghed fjerner frygt.
Frygt skabes af uvidenhed.
Uvidenhed er årsag til konflikter.