Historisk

Taekwondo er en koreansk selvforsvarssport/-kunst, som i dag trænes af over 20 mio. udøvere verden over.

tkd_history_cave_painting.jpgKunsten har rødder meget langt tilbage i østens historie og oprindelsen af Taekwondo kan spores tilbage til århundredet før vor tidsregning. I ruinerne af de kongelige grave fra det såkaldte Koguryo-dynasti, der grundlagdes år 37 fvt., har man således fundet vægmalerier, der viser scener fra en Taekwondo kamp.


I tidligere tider spillede Taekwondo dog en helt anden rolle, end den gør for os i dag. Helt i begyndelsen har det at kunne forsvare sig mod fjender og vilde dyr, helt naturligt affødt et behov for en metode til at beskytte sig selv. Dette blev dels opnået ved imitation af dyrs angrebs- og forsvarsstillinger, men senere også ved udvikling af våben; dette var dog ingen hindring for en stadig videreudvikling af de legemlige udfoldelser, som nu også antog religiøs karakter. Det religiøse aspekt hang givetvis sammen med disse folks opfattelse af det hele menneske (krop og sjæl), som grundlag for deres verdensbillede og -syn. Taekwondo, eller forløberne for denne, kan have været en lige så naturlig del af den tids begravelser, som salmesangen er det i vore dage. Igennem denne kropslige udfoldelse hyldede man den afdødes sjæl.

stone_warriors.jpgUnder Silla-dynastiet, som tidsmæssigt lå ca. 20 år tidligere end Koguryo i nord, udøvedes der også Taekwondo. Silla var et lille kongedømme i den sydøstlige del af landet, som var berømt for sin Hwarang, et slags militærakademi, hvor de såkaldte "blomsterriddere", adelens unge mænd, trænede krop og sjæl ved jagt, krigskunst og studier. Udøvelsen af denne kampkunst var således forbeholdt samfundets højere klasser (adelen). Senere, under Yi-dynastiet (1392 - 1910), blev kendskabet til den mere udbredt blandt det jævne folk, og under navnet Subak opnåede den meget stor popularitet.

Efter 2. Verdenskrig og i 60erne og 70erne især, gennemgik de forskellige systemer i Korea en rivende udvikling. Sammenlægninger af forskellige stilarter og stiftelse af de to organisationer International Taekwondo Federation (ITF) og World Taekwondo Federation (WTF), som er den vi i dag træner under, har således "moderniseret" Taekwondo’en og givet den det ansigt, som vi i dag kender.

Facebook knap

Link forslag

Kontaktinfo: 
mail@oddertaekwondo.dk
Tlf. 29 46 40 13

Persondatapolitik

Chung Myung Kwon
Udvikling af krop, sind og ånd

Taekwondo er selvforsvar.
Selvforsvar er tryghed.
Tryghed fjerner frygt.
Frygt skabes af uvidenhed.
Uvidenhed er årsag til konflikter.