Selvforsvar

Taekwondo er også selvforsvar og at kunne selvforsvar øger den enkeltes frihed til at vælge om man vil være "et offer". Vi lærer at anvende vores krop som et forsvarsvåben mod voldsangreb - lige fra spark og slag til frigørelsesgreb og låse.

SelvforsvarSelvforsvar

Men må man anvende Taekwondo i selvforsvar? JA! Men kun så længe det er i selvforsvar. Vi understreger hele tiden vigtigheden af at vide, hvornår det er tilladt at bruge Taekwondo, for med de teknikker vi lærer, kan vi risikere at gøre mere skade end gavn. Straffeloven har en særlig interessant paragraf, som man som Taekwondo-udøver skal lære, nemlig §15, også kaldet nødværgeparagraffen (tidligere §13):


§15 stk. 1 :
„Handlinger foretaget i nødværge er straffri forsåvidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarlig“.

§15 stk. 2 :
„Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse“.

Facebook knap

Link forslag

Kontaktinfo: 
mail@oddertaekwondo.dk
Tlf. 29 46 40 13

Persondatapolitik

Chung Myung Kwon
Udvikling af krop, sind og ånd

Taekwondo er selvforsvar.
Selvforsvar er tryghed.
Tryghed fjerner frygt.
Frygt skabes af uvidenhed.
Uvidenhed er årsag til konflikter.